Dierwelzijn

Zie ook: Dieren / Fauna,

Dierwelzijn is denkend aan de situatie van een dier.

Inhoud

Bijbel

Specifieke begrippen als diervriendelijk of diermishandeling komen als zodanig niet voor in de Bijbel, wel zijn er meerdere teksten waarin wordt gesproken met betrekking tot het welzijn van de dieren.

Na de schepping van de mens krijgt deze opdracht "hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt" (Genesis 1:26, 28). Het gebruikte Hebreeuwse woord רָדָה H7287 "heerschappij voeren" wordt in de rest van de Bijbel altijd opgevat als "heersen, regeren" en impliceert dat het met beleid gedaan moet worden.

Een van de bekendste teksten is "Een os zult gij niet muilbanden, als hij dorst" (Deut. 25:4) en meermalen wordt aangehaald (1 Cor. 9:9; 1 Tim. 5:18). In het slot van het boek Jona lezen we "En Ik zou die grote stad Nineve niet verschonen? waarin veel meer dan honderd en twintig duizend mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand, en hun linkerhand; daartoe veel vee?" waarbij God dus duidelijk ook denkt aan de dieren. Daarnaast is er ook wetgeving dat een vogelnest niet geplunderd mag worden (Deut. 22:6).


Geschiedenis

Ook in de Codex Hammurabi lezen we iets over het welzijn van dieren. Zo wordt er gesproken over betalingen aan een dierenarts (§ 224-225), over hoe gehandeld moet worden bij mishandeling van dieren (§ 244ev.)


Aangemaakt 9 juni 2007, laatst gewijzigd 13 maart 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!