Jodenvervolging

Zie ook: Antisemitisme, Holocaust, Shoa, Jodendom, Pogrom,

Jodenvervolging is de fysieke vervolging van Joden in de loop der eeuwen, meestal als gevolg van antisemitisme.

Inhoud

Bijbel

De eerste Jodenvervolging waarvan melding wordt gemaakt is de Egyptische farao die zag dat het Joodse volk groeide en een gevaar voor zijn machtspositie kon opleveren (Ex. 1:9ev.).

Later in de geschiedenis van Esther, onderneemt Haman pogingen om alle Joden uit te moorden en welke mislukt dankzij het ingrijpen van Esther. Ook in de Psalmen vinden we dit terug als de oproep wordt gedaan "Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israëls niet meer gedacht worde" (Ps. 83:5).


Geschiedenis

Pogrom

17 juni 1242 – Na een van de eerste debatten, 2 jaar eerder, tussen rabbijnen en christelijke geestelijken, werden 24 wagenladingen met de Talmoed (allemaal met de hand geschreven in dit pre-Gutenberg-tijdperk) in Parijs verbrand in opdracht van paus Gregorius IX en koning Lodewijk IX van Frankrijk. Als argumentatie gebruikte paus Gregorius IX: "Aangezien dit [Talmoed] de belangrijkste reden is waarom de Joden hardnekkig blijven in hun trouweloosheid, bevelen wij, door middel van apostolische brieven, uw discretie om de Joden te … dwingen door seculiere wapens hun boeken op te geven… om op de brandstapel te worden verbrand." Andere verbrandingen van Joodse geschriften in Frankrijk werden in 1247, 1248, 1284, 1290 en 1299 gehouden.

1309 – Tijdens de pogrom van Born (binnen het tegenwoordige Sittard-Geleen) werden 110 Joden, afkomstig uit Sittard en Susteren, en welke door Jan van Valkenburg op het kasteel in bescherming genomen, door flagellanten (rondtrekkende geselbroeders) of bendes die een kruistocht wilden organiseren (de diverse auteurs zijn op dit punt verdeeld) afgeslacht. Ook het kasteel werd hierbij in brand gestoken (Graetheide Comite, Massamoord op joden in Born in 1309; Leander S. Driessen, De jodenvervolgingen van 1309 in het hertogdom Brabant).

30 maart 1492 – Werd het Decreto de la Alhambra door de Spaanse koning Ferdinand II van Aragon en zijn vrouw koningin Isabella van Castillië uitgevaardigd: "Met dit edict gebieden wij alle Joden en Jodinnen, van alle leeftijden, die in onze domeinen en gebieden gevestigd zijn, te vertrekken voor eind juli van dit jaar, en dat zij niet mogen terugkeren naar onze landen". Het doel van dit decreet was om een zuiver katholiek Spaans rijk te verwezenlijken. Tussen de 50.000 en 120.000 Joden staken de grens naar Portugal over, veelal zonder hun bezittingen en kapitaal.

1935 - 1945 – In de Tweede Wereldoorlog werden meer dan zes miljoen Joden gedood tijdens de Sjoa of Holocaust. Deze vervolging begon in 1935 met de instelling van de Neurenbergerwetten.


Aangemaakt 9 november 2007, laatst bijgewerkt 23 mei 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!