Pastoraat
ἀντίληψις G484 "beslag leggen op",

Zie ook: Artikelen Blog, Ecclesiologie, Gemeente zijn, Misbruik, Theologie,

Met het begrip pastoraat, soms ook herderlijke zorg genoemd, wordt aangegeven dat iemand geestelijke verzorging krijgt. Degene die dit verleent wordt wel pastor genoemd. Van oudsher is het begrip gekoppeld aan christelijke geestelijke verzorging, die door een geestelijke wordt uitgevoerd. Vaak is dit een pastoor, dominee of voorganger maar ook andere kerkleden (al dan niet met een speciale functie op dit terrein) kunnen deze taak vervullen.

Inhoud

Bijbel

Paulus spreekt over "vormen van hulpverlening" (1 Cor. 12:28)


Modern Pastoraat

Pastoraat is beschadigde christenen herstellen tot bruikbaarheid voor God. Men spreekt tegenwoordig ook wel van bevrijdingspastoraat als men exorcisme bedoeld.

Misbruik

Zie het hoofdartikel → Misbruik


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!