Politiek

Zie ook: Artikelen Blog, Belasting, Tol, Overheid, Politieke antwoorden,

Politiek is het bestuur van een land, provincie of stad (Etymologiebank, politiek). Meestal is dit op een wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. Waar de scheidslijn loopt tussen het politieke en het ethische en sociale is een vraag waar veel verschil van mening over bestaat. De meeste wetenschappers erkennen dat er sprake moet zijn van enig potentieel tot het gebruik van macht of geweld om een vraagstuk als politiek te bestempelen — bij het beslissen van een politiek conflict is meestal sprake van een verplaatsing van macht van de ene groep of persoon naar een andere groep of persoon (Wikipedia, politiek).

Inhoud

Bijbel

Bidden voor de overheid

In de Bijbel wordt verschillende keren opgeroepen om te bidden voor de overheid. In 1 Tim 2:1-2 staat "Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid", terwijl in Jer. 29:7 de nog een stap verder gaat "En zoekt den vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot den HEERE; want in haar vrede zult gij vrede hebben."


Nederland

Politieke partijen

Tegenwoordig is er in veel landen een democratie, een staatsvorm welke niet in de Bijbel voorkomt. Desniettemin zijn er diverse partijen die de Bijbel of het christendom als basisuitgangspunt voor hun standpunten nemen.

Dit komt het meest tot uitdrukking bij de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) welke stelt "staat voor christelijke politiek bij een geopende Bijbel. Christelijke waarden en normen zijn voor ons heel belangrijk omdat we tot Gods eer willen leven en geloven dat deze waarden ook goed zijn voor alle mensen en iedereen op deze manier het beste tot zijn recht komt" (SGP, Christen en Waarden).

Een andere partij is de ChristenUnie (CU) welke sinds 2015 in haar grondslag heeft staan "Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea" (CU, Grondslag). In hun beginselverklaring hebben zij dit enigszins verder uitgewerkt (CU, Beginselverklaring)

Daarnaast zijn er partijen waar 'christelijk' in hun naam staan, zoals het Christen-Democratisch Appèl (CDA) die zelf reeds aangeven dat ze geen christelijke partij maar een christendemocratische partij zijn en onder dat laatste zij verstaan "een volkspartij zijn met onze eigen opvattingen over hoe de samenleving eruit moet zien. Die ideeën halen we niet uit de leer van het christendom, maar we zien wel iets in het christelijk mensbeeld" (CDA, C van het CDA). De naam is dan ook ronduit misleidend, temeer omdat zij zelfs niet christendemocratisch zijn omdat dit een politieke stroming is die zich baseert op de Bijbel, de christelijke traditie en de democratie (Wikipedia, Christendemocratie).


Citaten

Het is de taak van de leiders om leugens te vertellen, om de vijand en het volk te misleiden in het belang van de staat.” – Plato, De Staat, 382, 389.


Aangemaakt 19 december 2007, laatst bijgewerkt 5 juli 2023


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!