Jehu (koning)
יֵהוּא H3058 "Jehu",

Zie ook: Jehu (doorverwijspagina),

Doorverwijspagina Zie Jehu (doorverwijspagina) voor andere artikelen met Jehu.

Jehu (Hebreeuws יֵהוּא H3058), koning van Israël.

Inhoud

Bijbel

Jehu was de laatste die door een profeet van God gezalfd werd tot koning. Dit was echter geen garantie dat het een goed koning zou worden. Weliswaar vermoordde hij de Baäl priesters en verbrandde wat heilige palen en tempels, maar de gouden kalveren in Bethel en Dan liet hij met rust (2 Kon 10: 29) en daarom werd er gezegd "dat hij niet wandelde volgens de wet des Heeren".

Deze ongehoorzaamheid aan God had als gevolg, naast de instabiliteit die ieder coupe met zich meebrengt, dat Hazaël Israël begon aan te vallen en verschillende delen van het land langs de Jordaan en gebieden in het gedeelte van Gilead, Gad en Ruben annexeerde, naast delen in het Golan gebergte. In de Bijbel lezen we niet veel meer dan dat hij na 28 jaar als koning van Israël stierf.


Archeologie

In 1845 werd door de Henry Layard een steen gevonden, die tegenwoordig bekend staat onder de zwarte Obelisk van Shalmaneser III. Op deze obelisk zien we verschillende hoogtepunten van deze Assyrische koning. In een van de inscripties bij de afbeeldingen wordt koning Jehu vermeld:

"De schatting van Jehu, zoon van Omri, zilver, goud, pannen van goud, schalen van goud, bekers van goud, vazen van goud, lood, een scepter voor de koning, en speer-punten, heb ik ontvangen."Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!