Muurplassers
שָׁתַן H8366 "plassen",

Zie ook: Artikelen Blog, Latrine, Toilet,

Een muurplasser is een mannelijk persoon die tegen de muur plast.

Inhoud

Bijbel

Wat opvalt is dat veel vertalers van de Bijbel meteen op tilt slaan als in een bepaalde passage over "de dagelijkse behoefte" wordt gesproken. Zo had ik vorig jaar reeds gemeld dat ἀφεδρῶν (aphedrō), het "intieme kamertje" in Markus 7: 19 reeds weggewerkt was. Datzelfde zien we voor de uitdrukking מַשְׁתִּ֣ין בְּקִ֔יר maštîn bĕqîr "die plast tegen de muur" welke zes keer in de Bijbel voorkomt (1 Samuel 25:22; 25:34; 1 Koningen 14:10; 16:11; 21:21; 2 Koningen 9:8).

Als we de diverse Nederlandse vertalingen er op naslaan, dan zien we het volgende Staten Vertaling "wat mannelijk is", de NBV "Alle mannelijke leden", de NBG "allen van het mannelijk geslacht" en de WV "Alle mannen". De enige uitzondering is de Naardense Bijbel met "wat tegen de muur plast", een vertaling die we ook in de KJV "that pisseth against the wall" vinden. Bij bestudering van de genoemde tekstgedeelten, blijkt dat het in alle gevallen gaat om mannen, waarop men pisnijdig is, niet om de reden dat men toen ook al tegen wildplassen was, of omdat het gewoon zeikerds waren, maar omdat ze allen (of hun vader) tegen de geboden van God in zijn gegaan en om die reden met de dood gestraft moeten worden.

Sommige vertalers en theologen gaan er vanuit dat de uitdrukking slaat op kleine jongens, de vraag is of dit inderdaad zo is. In 1 Kon 14:10 volgt direct op deze uitdrukking "den beslotene en verlatene in Israël", nu zijn dit een paar moeilijke woorden in het Hebreeuws waarvan de precieze betekenis niet geheel duidelijk is. De meesten denken dat het om gevangenen en ex-slaven gaat, als dit zo is dan slaat onze uitdrukking niet op kleine jongens, maar op een ieder die tegen de muur plast: allen van het mannelijk geslacht.

Het is jammer dat dit soort uitdrukkingen in de Bijbel worden weg vertaald alleen omdat men een "kuise" vertalingen wil hebben, dat daarmee vaak de betekenis van een passage sterk wordt afgezwakt is inherent. Maar zolang we wel in alle ernst over "Manneke Pis" kunnen spreken, waarom dan niet in deze passages?


Aangemaakt 28 februari 2008


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!