Worm, made
σκωληκόβρωτος G4662 "opgegeten (door wormen)", σκώληξ G4663 "worm, regenworm, made", סָס H5580 "worm", רִמָּה H7415 "worm",

Zie ook: Beeldbank, Parasieten,

Worm of made (Hebreeuws רִמָּה H7415; Grieks σκώληξ G4663). Een made is de larve van een vlieg of mug.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel is er niet altijd hetzelfde onderscheid tussen wormen, regenwormen of maden zoals wij die kennen. Het beste is dan om het te vertalen als een wormachtig dier, waarbij zelfs een rups kan worden bedoeld.

Lintwormen

In derde wereldlanden zijn veel mensen en dieren besmet met allerlei soorten lintwormen, in gebieden waar schapen en rundvee gefokt worden is de hondenlintworm (Echinococcus granulosus) algemeen voorkomend. Hierbij doen de schapen en het vee voor de parasiet dienst als tussen-gastheer, door het eten van het geïnfecteerde vlees worden hond en mens besmet. De parasieten hopen zich op in holten of zakken in meestal de rechterkwab van de lever en worden dan scolies genoemd. Als zo'n holte breekt dringt in de buikholte niet alleen honderdduizenden scolies maar ook afval uit de cellen naar binnen, dit geeft ernstige buikkrampen en kan leiden tot een plotselinge dood.

In Handelingen 12:23 lezen we van Herodes Agrippa I "En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest." Nagenoeg een zelfde beschrijving vinden we bij Flavius Josephus (The Antiquities of the Jews, 19.343-350) die spreekt van "een hevig buiklijden" (Op de tweede dag van de feesten trok Herodes een schitterend gewaad aan, dat geheel van zilver gemaakt was. Toen de eerste zonnestralen het zilver beschenen, schitterde het zo wonderlijk dat de menigte er de ogen niet van kon afhouden. En onmiddellijk deden de vleiers van alle kanten kreten horen, waarbij zij hem begroetten als een god. En daarbij riepen zij;”Wees genadig; ook al hebben we u tot nu tot vereerd als mens, zo moeten we  nu belijden  dat u boven de menselijke natuur uitgaat. De koning berispte hen niet en liet deze aanbidding zich graag welgevallen. En toen overviel hem plotseling een hevig inzettende onafgebroken pijn in zijn ingewanden. Terwijl hij zijn ogen richtte op zijn vrienden, zei hij: “Ik uw god, ontvang op dit ogenblik  het bevel om mijn leven te eindigen. Het noodlot toont op dit ogenblik de onjuistheid van die woorden die bedrieglijk over mij gezegd zijn: ik, die door u onsterfelijk genoemd werd, ga nu stervend  heen en "Terwijl hij dat zei, werd hij door de hevige pijn overweldigd. Daarom werd hij haastig naar het paleis gebracht. Nadat hij onafgebroken gedurende vijf dagen door de pijn in zijn maag was gekweld, stierf hij in het 54ste jaar van zijn leven.")

Ook van Pheretimè de dochter van Battos wordt door Herodotos verteld dat ze levend werd opgevreten door wormen (Herod. Historiën IV.205), blijkbaar moeten we hier aan een soortgelijke ziekte denken. Men heeft gedacht aan een blindedarmontsteking, buikvliesontsteking of een koliek. Maar hier zijn geen wormen de oorzaak, dus moet het wat anders zijn geweest.Aangemaakt 3 november 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!