Wijsheid (Gods)
חׇכְמוֹת H2454 "wijsheid, wijs",

Zie ook: Wijsheid,

Met de Wijsheid van God wordt of de wijsheid van God zelf bedoeld, of specifieke wijsheid die God aan de mensen geeft.

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen en evangelisten de Wijsheid van God mogen verkondigen (1 Cor. 1:21, 24, 30; Ef. 3:10). Terwijl uit Jesaja 40:13 blijkt dat God de wijsheid bezit.

Daarnaast wordt meermalen beschreven dat mensen wijsheid van God krijgen. Het allerbekendst is koning Salomo die hierom vroeg (1 Kon. 4:29-34; 5:12; etc.). Bij de bouw van de tabernakel zien we dat God de bouwlieden een 'geest der wijsheid' geeft (Ex. 28:3; Deut. 34:9).


Aangemaakt 7 maart 2005, laatst bijgewerkt 29 april 2019Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!