Opname van de Gemeente

Zie ook: Artikelen Blog, Eindtijd,

De Opname van de Gemeente is de leerstelling dat Jezus Christus de gelovigen in een oogwenk zal opnemen in de hemel. Deze doctrine is vooral populair onder de Charismatische en Pinksterbeweging en werd pas vanaf de 19de eeuw breed verspreid als onderdeel van de verwachting van een Duizendjarig vrederijk.

Inhoud

Bijbel

In een aantal teksten wordt gesproken over een (mogelijke) opname van de gelovigen (Mat. 24:40-41; 1 Cor. 15:52; 1 Thes. 4:16-17).


Christendom

Tot de 17de eeuw zijn er, zover bekend, geen vermeldingen van de diverse opnametheorieën. Het concept van een opname, gerelateerd met het premillennialisme, wordt voor het eerst uitgewerkt door de 17de-eeuwse Amerikaanse puriteinen Increase and Cotton Mather. Ze hielden vast aan het idee dat gelovigen in de lucht zouden worden gegrepen, gevolgd door oordelen op aarde en vervolgens het millennium (Paul S. Boyer,  When time shall be no more: prophecy belief in modern American culture, p. 75).

De term "rapture" ("opname") werd voor het eerst gebruikt door John Gill (Exposition of the Whole Bible, 1 Thes. 4:15, 17) in zijn Nieuwtestamentische commentaar.


Diverse theorieën

Binnen het christendom zijn er vele theorieën over, waarin ze vooral verschillen in de mening of dit voor of na het duizendjarig vrederijk is, voor of na de verdrukking, of dat de opname onmiddellijk gevolgd wordt door de algemene opstanding op de oordeelsdag.

Dat er een grote verdrukking komt wordt gebaseerd op Mat. 24:21 en Dan. 12:1.

Hieronder zullen we een aantal van de belangrijkste theorieën behandelen, zonder erop in te gaan of een theorie (on)waar is.

Opname voor de grote verdrukking

Deze theorie baseert zich op oa. de volgende teksten (cf. Zoeklicht, De opname voor de verdrukking?):

Verder stellen zij dat het opvalt dat geen enkel gedeelte uit de Bijbel de gemeente voorbereidt of waarschuwt voor de grote verdrukking, waaruit zou blijken dat de grote verdrukking niet voor de gemeente bedoeld is.

Opname na de grote verdrukking


Aangemaakt 13 december 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!