Vernietiger (engel)
Ἀβαδδών G3 "Abaddon", Ἀπολλύων G623 "Apollyon", אֲבַדּוֹן H11 "verderf, ruine, Abaddon", שָׁחַת H7843 "destroy, mar, corrupters, corrupt, , destroyer",

Zie ook: Abaddon, Apollyon, Engelen,

Apollyon vechtend tegen Christen in John Bunyan's "The pilgrim's progress"Vernietiger, ook wel Abaddon (Hebreeuws אֲבַדּוֹן H11; Grieks Ἀβαδδών G3) of Apollyon (Grieks Ἀπολλύων G623) genoemd, naam van de engel van de afgrond, koning van de boze geesten.

Inhoud

Bijbel

In Openbaring 9:11 lezen we: "Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon." Abaddon en Apollyon kan vertaald worden als "Vernietiger", en deze werd onder supervisie van God naar de aarde gestuurd. Dit klinkt vreemd, een engel die erop uit wordt gestuurd om te vechten, te vernietigen. Kan dat van God zijn?

Opvallend is dat als we Jesaja 54:16 er op naslaan we het volgende lezen: "Ik heb de smid geschapen, die het gloeiende vuur aanblaast om gereedschap te vervaardigen voor een zeker doel; zo heb ik ook de vernietiger geschapen, die verderf wil zaaien." Alles is geschapen door God en alles staat onder zijn supervisie en heeft een doel, zelfs als dat doel vernietigen is.

Niet alleen in het Nieuwe Testament lezen we dat deze engel erop uit werd gestuurd om de ongelovigen te vernietigen, ook in het Oude Testament is dit aan de orde. Het was aan de vooravond van de Exodus, de Joden hadden de opdracht gekregen om een Pascha te vieren. Daarvoor moesten ze de deurposten besprenkelen met het bloed van de geslachte ram, om zich vervolgens op te sluiten en vooral niet naar buiten te gaan, want "Want de HEERE zal Egypte doortrekken om het te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen." (Ex. 12:23) En die nacht zond de Heere boodschappers van veel onheil uit (Ps. 78:49).

De Egyptenaren flink geteisterd door de eerdere plagen, waren ten einde raad toen ze zagen dat al hun eerstgeborenen waren gestorven. Ze dwongen de Joden om zo snel mogelijk te vertrekken en ze waren blij toen zij wegtrokken, want de schrik voor dit volk was op hen gevallen. (Ps. 105:38)

De uitwerking van deze Vernietiger was hetzelfde als die we in Openbaring lezen En de overige mensen, die niet werden gedood door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden (Opb. 9:20) Toch had hij zijn taak volbracht, vandaar dat de dichter van Spreuken kan zeggen De hel en het verderf zijn voor den HEERE; hoeveel te meer de harten van des mensenkinderen? de gelovigen worden ondanks hun (grote) verdrukking gered.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!