Spijsoffer

De vertalingen laten nogal wat variatie zien ten aanzien van de gebruikte offerterm: 'spijsoffer' (SV, NBG), 'meeloffer' (WV), 'graanoffer'(NBV) en 'broodgift' (Naardense Bijbel). Al deze vertalingen suggereren in mindere of meerdere mate dat het om een offer van plantaardig voedsel gaat. In enkele teksten komt het echter voor met betrekking tot vlees (Richt. 6:18; 1 Sam 2:17) en wierook (Num 16:15). Soms duidt het ook op offers in algemene zin (1 Kr 16:29). Het gebruikte Hebreeuwse woord (mincha) duidt tevens op het schenken van schatting aan een hogergeplaatste (Richt. 3:15). Daarom wordt - op grond van de woordbetekenis - aangenomen dat de offeraar door dit offer alle eer aan de HERE geeft en dat Hij zo wordt erkend als de Allerhoogste.
Inhoud

BijbelCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!