Plantenziekte
יֵרָקוֹן H3420 "honigdauw, bleekheid, lijkbleek", שְׁדֵפָה H7711 "graanroest, korenbrand",

Zie ook: Dolik, Planten / Flora, Roest, Ziekte (doorverwijspagina),

Inhoud

Bijbel

Ook zijn er vermeldingen in de Bijbel die wijzen op ziekten bij planten, meestal als strafgericht van God. “De HEERE zal u slaan met tering, en met koorts, en met vurigheid, en met hitte, en met droogte, en met brandkoren, en met honigdauw, die u vervolgen zullen, totdat gij omkomt.” (Deut. 28:22) Naast de straf van algemene droogte, wordt twee specifieke ziekten, die betrekking hebben op agrarische producten, ירקון yêrâqôn meeldauw (Deut. 28:22; 1 Kon. 8:37; 2 Kron. 6:28; Jer. 30:6; Amos 4:9; Hag. 2:17) en שׁדּפון / שׁדפה shedêphâh / shiddâphôn korenbrand (Deut. 28:22; 1 Kon. 8:37; 2 Kon. 19:26; 2 Kron. 6:28; Jes. 37:27; Amos 4:9; Hag. 2:17) genoemd. Deze ziekten zijn niet te determineren, de vertalingen van meeldauw (Erysiphe graminis) en korenbrand of graanroest (Robigo) zijn gebaseerd op de aanname dat voornamelijk de graansoorten Tarwe en Gerst werden verbouwd en dat de ziekten dan ook betrekking hebben op deze graansoorten. In het Nieuwe Testament lezen we in de “Gelijkenis van het onkruid” (Mat. 13:25ev.) over de plant Dolik (Lolium temulentum), waarvan het giftige bestanddeel afkomstig is van een een zwamvlok (=mycelium).

Een andere soort schimmel die niet direct de planten aantastte, maar wel als schadelijk wordt gezien wordt vermeld in Leviticus (Leviticus 14:34-48), en zich op de muren van huizen vestigde. In veel vertalingen is deze schimmel צרעת tsâra‛ath met vraat of melaatsheid vertaald (In het Hebreeuws wordt het zelfde woord gebruikt, als de melaatsheid die bij mensen voorkomt.) en geeft een groenachtige of een roodachtige uitslag op de muren. Volgens J.A. Scott (Studies on Indoor Fungi, p. 181-182) gaat het om de Serpula lacrimans en de Serpula incrassata, waarbij interessant is om te vermelden dat de hedendaagse oplossing tegen dit soort schimmels grofweg nog steeds dezelfde is als in de Bijbel wordt beschreven.


Aangemaakt 26 juli 2008


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!