Asaf
אָסָף H623 "Asaf",

Zie ook: Asaf (Psalmen van),

Asaf (Hebreeuws אָסָף H623), meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Leviet

Asaf was een prominent Leviet zanger en ziener in Davids rechtbank en was de zoon van Berechja van de stam van Levi. (1 Kron. 6:39, 15:17, 15:19; 16: 4-7; 2 Kron. 29:30). Hij is de stamvader van de zonen van Asaf, een van de grote familiegilden van tempelmuzikanten.

Hij wordt beschreven als een van de oversten van deLevieten, aangesteld om te dienen voor de ark van de Heer, en hij en zijn broers worden aangesteld om de liederen van dankzegging voor de Heer te zingen (1 Kron. 16: 4-7). Zijn beschrijving als ziener (2 Kron. 29:30) suggereert ook een verbinding met cultische profetie. Asaf nakomelingen vormden een belangrijke gilde van de tempelzangers in de wederopbouw na de ballingschap. In Ezra 2:41 en Nehemia 7:44, worden de tempel zangers simpelweg aangeduid als de "zonen van Asaf." Het is de Asafiet, Uzzi, die is aangesteld als opzichter van de Levieten te Jeruzalem tijdens de wederopbouw van de tempel (Neh. 11: 22-24).

Vader van Joah

Een (voor)vader van Joah (2 Kon. 18:18, 37; Jes.36:3, 22).

Nakomeling van Kehath

Een Levitische nakomeling van Kehath (1 Kron. 26:1).

Beheerder pardes Artaxerxes

De beheerder van het pardes (de lusttuin/park) van de Perzische koning Artaxerxes (Neh. 2:8).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!