Discipelen (twaalf)
μαθητής G3101 "leerling, pupil, discipel",

Zie ook: Apostelen, Discipelschap,

De twaalf discipelen, degenen die Jezus volgden op zijn reizen door Israël.

Inhoud

Bijbel

Petrus ook wel Simon Petrus en Kefas genoemd
Andreas broer van Simon Petrus
Jakobus "de Meerdere"; zoon van Zebedeüs
Johannes zoon van Zebedeüs
Filippus
Bartholomeüs
ook wel Nathanael genoemd.
Thomas
Mattheus ook wel Levi genoemd
Jacobus zoon van Alfeüs
Judas Taddeüs ook wel Judas Lebbeüs genoemd; broer (of zoon) van Jakobus
Simon "De Zeloot" of "De IJveraar"
Judas Iskariot de latere verrader van Jezus

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!