Vogeltrek

Zie ook: Beeldbank, Vogels,

Een bekend fenomeen ieder jaar is de vogeltrek. De vogeltrek is het vliegen van vogels van hun ene leefgebied naar het andere, bijvoorbeeld zomers broeden ze hier in Nederland maar 's winters trekken ze weg naar het warmere zuiden. Hierbij worden soms zeer grote afstanden overbrugd, waarbij de Stern er absoluut een record lange afstand vliegen van heeft gemaakt door van pool tot pool te vliegen.

Inhoud

Bijbel

In Jeremia 8:7 wordt gesproken over de migratie van diverse vogels. De eerste is de Witte Ooievaar, die in de nazomer en herfst ons land verlaat en via Israël richting Afrika gaat. Tijdens de tocht sluiten steeds meer Ooievaars zich bij elkaar aan en vliegen in grote zwermen over Israël en als het weer bevalt blijven ze een korte tijd in Israël. Dankzij hun grote en sterke vleugels zijn de ooievaars in staat om grote afstanden af te leggen, als zij daarbij gebruik maken van warme luchtstromen, de thermiek, kunnen zij zelfs honderden kilometers zwevend afleggen. Daarnaast worden in dit vers nog een drietal andere vogels genoemd, waarvan alleen de tortelduif met zekerheid is te identificeren.

Ook de kwartels zijn trekvogels en worden genoemd als de Israëlieten door de woestijn trekken en deze vogels dan bij hen neerstrijken (Ex. 16:13; Num. 11:31-32; Ps. 105:40 †).

Een andere mogelijke verwijzing naar de vogeltrek lezen we in Hosea 11:11 "komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië".


Algemeen

Vanwege zijn ligging is Israël een kruispunt voor vele soorten trekvogels. Per jaar zijn er tegenwoordig ongeveer 500 miljoen Europese trekvogels die het gebied als rustplaats op weg naar hun Afrikaanse overwinteringsgebieden en terug gebruiken. Hierbij is met name het Hula-vallei een zeer aantrekkelijke plek voor de vogels.


Aangemaakt 15 oktober 2008, laatst bijgewerkt 21 november 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!