Jacht, Jagers
צוּד H6679 "jagen", צַיִד H6718 "venison, catch, hunter, hunting, provision", צַיָּד H6719 "jager",

Zie ook: Beeldbank, Visser,

Jacht (Hebreeuws צוּד H6679), het opsporen en bemachtigen van wilde dieren met als doel ze te benutten als voedsel of voor gebruik van andere delen van het dier. De persoon die op jacht gaat wordt een jager (Hebreeuws צַיָּד H6719) genoemd.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt weinig melding gemaakt van jagers. Slechts in twee gevallen weten we de naam, namelijk Nimrod en Ezau. Waarbij men vraagtekens kan stellen wat wordt bedoeld met dat “Nimrod een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren” was (Gen. 10:9). De enige waarvan echt kan worden gesteld dat hij jaagde is Ezau welke “een man ervaren in de jacht, een man van het veld” werd genoemd (Gen. 25:27).

In alle anderen gevallen wordt de jacht in een negatieve zin genoemd, meestal betrekking hebbend op de achtervolging van mensen, zoals de spreuk “Red u als een ree uit de hand [des jagers], en als een vogel uit de hand des vogelvangers” (Spr. 6:5). Dieren zijn moeilijk te vangen en niet voor niets zegt de opgejaagde David tegen koning Saul want de koning van Israël is eropuit getrokken om enkel een vlo te zoeken, zoals men in de bergen op een patrijs jaagt (1 Sam. 26:20 HSV), daarmee aangevend dat het net zo moeilijk is om hem te vangen als een patrijs. De jagers gebruikten dan ook speciale technieken. Vogels werden gevangen door het plaatsen van strikken of netten (Ps. 91:3, 124:7; Spr. 1:17; Pred. 9:12; Amos 3:5). Echter dit soort technieken hebben nauwelijks invloed op de flora, of op zijn hoogst dat door overbejaging een bepaalde vogel verdween en dat dit ervoor zorgde dat ze de zaden van planten en bomen niet meer verspreiden.

Eufemistisch wordt de term jagen ook gebruikt voor het vervolgen van mensen (Mic. 7:2).


Methoden van jagen

De meeste zoogdieren, zoals de verschillende soorten herten en steenbokken, zijn vlugge dieren die moeilijk zijn te vangen. Vanuit de archeologie weten we sinds het begin van de vorige eeuw iets meer over welke jachttechnieken de jagers gebruikten om deze dieren te vangen. Zowel in de Negeb woestijn als in de Sinaï woestijn ontdekte men “desert kites”, lage muurtjes die van enkele honderden meters tot enkele kilometers lang waren. Al deze muurtjes, soms slechts een meter hoog, fungeerden als een soort fuik, met aan het einde een kuil waar de prooidieren uiteindelijk in vielen. Hierdoor hoefden de jagers niet achter de dieren aan te rennen, maar konden ze deze vanuit een hinderlaag in de buurt van de kuil met hun bogen neerschieten (Larry O'Hanlon, Mysterious lines on the deserts of the Near East are massive ancient hunting tools, made up of low stone walls, 27-11-2012; The Megalithic Portal). Zeer waarschijnlijk werden rondom deze fuiken de struiken verwijderd of juist aangebracht om de dieren in de juiste richting te sturen.

Al met al hebben deze bouwwerken weinig invloed gehad op de flora in het algemeen, dit in tegenstelling tot de nomaden die in dezelfde gebieden leefden en met hun kuddes grote gebieden kaalvraten.

We weten aan de hand van rotstekeningen dat op de prooidieren werd gejaagd met de boog en speren. Terwijl vaak ook werd aangegeven welke dieren voorkwamen in zo'n omgeving.


Geschiedenis

Perzen

De Perzen hielden er speciale terreinen op na (pairidaeza, waarvan ons woord paradijs is afgeleid) waarin wilde dieren voor de jacht werden gehouden; deze was omsloten door muren en voorzien van jachttorens.

Middeleeuwen

In de Middeleeuwen hadden met name de adel het alleenrecht om te jagen. Zij organiseerden regelmatig jachtfestijnen, waarbij in grote groepen jacht werd gemaakt op diverse dieren. Indien de gewone man zelf op jacht ging, kon hij beboet worden wegens stroperij.

Heden

De jacht wordt tegenwoordig vooral toegepast ter bestrijding van schade aan veldgewas of jong houtgewas of ter bescherming van natuurwaarden. Ook wordt overlast van wilde dieren op deze manier beperkt. Daarnaast zijn er nog altijd een aantal jagers die dit voor de sport doen.

Tegenwoordig is de jacht geregeld door middel van nationale en regionale (provinciale) regelgeving, waarbij er verschillen kunnen zijn in de regelgeving van de diverse landen.


Externe link(s)


Aangemaakt 15 oktober 2008, laatst gewijzigd 23 oktober 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!