Tienden (geven)
δεκάτη G1181 "tiende (deel)", δεκατόω G1183 "tienden betalen", מַעֲשֵׂר H4643 "tenth part, tithing, tenth, tithe", עָשַׂר H6237 "take..tenth, give tenth, surly, truly, tithe",

Zie ook: Belasting, Tol, Jaar (Nieuw),

Een tiende (tiendrecht en tiendenrecht) is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel van de opbrengst dient te betalen. Oorspronkelijk bedroeg dit een tiende deel.

Inhoud

Bijbel

Verschillende soorten tienden:

De gewone jaarlijkse tienden Lev. 27:30; Num.18:21, enz.; Deut.14:22, enz, en Deut.26:12, enz.; 2 Kron.31:5; Neh.10:37; Hebr.7:8,9;

De tienden, die de Levieten van de tienden onder moesten geven aan de hogepriester, Num.18:26, enz.

De jaarlijkse tienden, waarvan de Israelieten met hun huisgezinnen en de Levieten vrolijk moesten zijn voor de Heere; Deut.12:17,18, en Deut.14:22,23;

De driejarige tienden voor de Levieten, armen, weduwen, wezen en vreemdelingen; Deut.14:28, en Deut.26:12.


Aangemaakt 20 oktober 2008


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!