Leeftijd
ἡλικία G2244 "leeftijd, ouderdom", νεότης G3503 "jeugd, jeugdige leeftijd", πρεσβεία G4242 "leeftijd, waardigheid", חֶלֶד H2465 "levensduur, tijd, wereld, leven, van hoedanige eeuw, werelds, leeftijd", שָׁנֶה H8141 "jaar, jaarlijks",

Zie ook: Beeldbank, Verjaardag,

Leeftijd of ouderdom van een levend wezen of niet levend object op zeker tijdstip is de tijdsduur tussen het ontstaan en het bedoelde tijdstip. In veel gevallen zal het tijdstip het heden zijn, en is de leeftijd de tijdsduur van bestaan.

Inhoud

Bijbel

De leeftijd van de mens is 70 jaar en als ze sterk zijn 80 (Ps. 90:10).

Leeftijd voor de Zondvloed

Kevin Wilson had op zijn blog Karamat een interessante opmerking over de leeftijd van de zonen van Noach.

Het viel hem op dat bij de pre-deluvianen (Gen 5) de meesten hun eerste kinderen kregen op de gemiddelde leeftijd van 100. Echter Noach kreeg zijn kinderen op 500-jarige leeftijd. Verder viel het Kevin op, dat na de zondvloed de gemiddelde leeftijd 30 jaar was bij het krijgen van hun eerste kind. De gemiddelde ouderdom bij de pre-deluvianen was 900 jaar, na de zondvloed was deze tussen volgens Kevin tussen de 200-500 jaar. Hoewel God had gezegd dat de leeftijd van de mens 120 jaar zal zijn. Op basis hiervan gaat hij ervan uit dat de vruchtbaarheid sneller achteruit ging dan de leeftijd.

Ik heb op basis hiervan eens de leeftijden in een tweetal grafieken gezet. Wat op valt is dat al vanaf het begin de gemiddelde leeftijd van een eerste kind krijgen, steeds jonger is.

Nu moet hierbij gesteld worden, dat de leeftijd van een eerste kind krijgen niets zegt wanneer ze hun laatste kind kregen. Het is zelfs zeer aannemelijk dat de leeftijd van Noach aangeeft dat het normaal was dat ze tot hun 500-ste jaar in staat waren om kinderen te krijgen.

Een tweede opmerking is dat de stelling dat de gemiddelde leeftijd na de zondvloed bleef steken tussen de 200-500 jaar niet geheel klopt. Uit de grafiek blijkt dat iedere nakomeling steeds jonger stierf.

Update: Kevin geeft aan in een tweede blog dat er de leeftijd van vader worden na Shem een stuk lager wordt, via onderstaande grafiek probeer ik duidelijk te maken dat er toch een lijn in zit.

Verschillen in brontalen

Er is ook een verschil tussen de Masoretische tekst en die van de LXX en Samaritaanse Pentateuch:

Naam Leeftijd bij 1ste kind
jaren daarna tot dood
Totale leeftijd
  MT LXX SP MT LXX SP MT LXX SP
Adam 130 230 130 800 700 800 930 930 930
Set 105 205 105 807 707 807 912 912 912
Enos 90 190 90 815 715 815 905 905 905
Kenan 70 170 70 840 740 840 910 910 910
Mahalalel 65 165 65 830 730 830 895 895 895
Jered 162 162 62 800 800 785 962 962 847
Henoch 65 165 65 300 200 300 365 365 365
Metuselach 187 167 67 782 802 653 969 969 720
Lamech 182 188 53 595 565 600 777 753 653
Noach 500 500 500 450 450 450 950 950 950
                   
Sem 100 100 100 500 500 500     600
Arpachsad 35 135 135 403 430 303     438
(Kainan)   130     330        
Selach 30 130 130 403 330 303     433
Eber 34 134 134 430 370 270     404
Peleg 30 130 130 209 209 109     239
Reü 32 132 132 207 207 107     239
Serug 30 130 130 200 200 100     230
Nachor 29 79 79 119 129 69     148
Terach 70 70 70       205 205 145

Aangemaakt 12 november 2008


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!