Anatoth
עֲנָתוֹת H6068 "Anathoth",

ענתות plaats "Anathoth"; Het lag ongeveer 5 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Het dorpje Anâta werd geïdentificeerd als de plek Anathoth door Edward Robinson. Het tegenwoordige dorpje Anatot (ook bekend als Almon) werd hiernaar vernoemd.

Inhoud

Anathoth is een van de steden welke werd gegeven aan "de kinderen van Aäron " (Jozua 21:13,18; 1 Kronieken 6:54, 60), gelegen in het gebied van Benjamin (Jozua 21:18; 1 Kron 6 : 60). Daar de Israëlieten vaak niet de namen veranderden van de steden die ze in Kanaän vonden, kan de naam van deze stad worden afgeleid van de Kanaänitische godin Anat. Het is echter ook de naam van een Israëlietisch persoon in 1 Kron 7:8 en Nehemia 10:19.

Anathoth wordt genoemd als de geboorteplaats van Abiezer, een van David's "dertig" (2 Samuël 23:27), en van Jehu, een ander van zijn machtige mannen (1 Kron. 12:3). Het is misschien het best bekend als de geboorteplaats van de profeet Jeremia (Jer. 1:1; 29:27; 32:7-9). In de verzen 11:21-23 geeft Jeremia een profetie betreffende de verdrukking door het zwaard tegen de bewoners van Anathoth, die een samenzwering tegen hem spanden.

Anathoth leed zwaar onder het leger van Sanherib en slechts 128 mannen keerden terug uit de Babylonische ballingschap (Nehemia 7:27; Ezra 2:23).

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!