Bevalling
τίκτω G5088 "baren, bevallen", ὠδίν G5604 "pijn, smart, barensnood", ὠδίνω G5605 "bevallen", יָלַד H3205 "baren, geboren worden, gewinnen, voortbrengen, vroedvrouw",

Zie ook: Beeldbank, Baarstoel, Kinderen, Misgeboorte, miskraam, Ouderschap, Zwangerschap,

Uit Jer. 20:15 weten we dat de vader niet aanwezig was bij de geboorte (Vervloekt zij de man, die mijn vader geboodschapt heeft).

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!