Bethlehem (in Juda)
Βηθλεέμ G965 "Bethlehem", בֵּית לֶחֶם H1035 "Betlechem, Betlehem, Bethlehem",

Zie ook: Beeldbank, Bethlehem (doorverwijspagina), Plaatsen,

Bethlehem

Bethlehem (Hebr. בֵּיתלֶחֶם "huis van brood", Gr. Βηθλεέμ), plaats in Judea.

Inhoud

Bijbel

Een groot deel van de geschiedenis van het boek Ruth speelt zich af in deze plaats, ook koning David is in deze plaats geboren. In Micha (5:1) wordt geprofeteerd dat Bethlehem de plaats zal zijn waar de Messias geboren zal worden. Welke werd vervuld toen Jezus later hier werd geboren.


Terminologie

De naam בֵּית לֶחֶם H1035 is een samenstelling van בַּיִת H1004 "huis" en לֶחֶם H3899 "eten, brood". Hoewel vaak wordt gesteld dat Bethlehem "huis van brood" betekent, moeten we bedenken dat לֶחֶם H3899 minstens zo vaak ook voor eten, voedsel wordt gebruikt en dat het waarschijnlijker zo is genoemd vanwege de voedselrijke omgeving.


Plaats waar Jezus is geboren

Volgens de traditie zou Jozef en Maria naar een grot zijn gegaan waar Maria beviel van Jezus. De christelijke apologeet Justin Martyr (100 - 165), beschrijft in zijn Dialoog met Trypho dat de Heilige Familie zijn toevlucht zocht in een grot buiten de stad:

Maar toen het kind in Bethlehem werd geboren, omdat Josef geen onderdak in dat dorp kon vinden, nam hij zijn vertrekken op in een bepaalde grot in de buurt van het dorp; en terwijl zij daar waren, bracht Maria de Christus voort en plaatste hem in een kribbe, en hier vonden de Magiërs die uit Arabië kwamen hem (Dialoog met Trypho, 79).

Ook de Griekse filosoof Origines van Alexandrië (±185 – 254 (of 251)) schreef:

In Bethlehem wordt de grot gewezen waar hij werd geboren, en de kribbe in de grot waar hij in doeken gewikkeld was. En het gerucht is in die plaatsen, en onder buitenlanders van het geloof, dat inderdaad Jezus werd geboren in deze grot die wordt aanbeden en vereerd door de christenen. (Contra Celsum, I.LI).

Echter volgens andere overleveringen zou in 135 n.C. Hadrianus de grot hebben omgebouwd tot een aanbiddingsplaats voor Adonis, de Griekse god van schoonheid en begeerte. Volgens de geleerden zou dit inhouden dat de grot al eerder een heiligdom was en pas later tot een christelijk heiligdom zijn veranderd (Marcello Craveri, The Life of Jesus, p. 35–37).

Het was Helena (de moeder van keizer Constantijn) die deze plek in 327 aanwees als zijnde waar Jezus was geboren en opdracht gaf om daar een kerk te bouwen.

Lezen we Lukas 2:7 dan zie we dat er geen plaats was in de κατάλυμα G2646 katalyma "herberg, nachtverblijf", deze verwijzing "in de herberg" doet vermoeden dat ze dus in de stal van deze herberg waren en niet ergens anders. Stallen waren een onderdeel van het huis en het is ook om deze reden onlogisch dat ze naar een grot (dat een heiligdom was) zouden zijn gegaan.


Geschiedenis

De eerste vermelding van Bethlehem zien we terug in de Amarna-brieven (1400 v.C.) als Abdi-Heba, de Egyptische gouverneur van Jeruzalem, de farao schrijft dat de stad Bit-Lahmi in handen is gevallen van de Habiru (O'Connor, p.198–199).


Christenvervolging in Bethlehem

Bethlehem de plaats waar Christus is geboren heeft al eeuwen allerlei kerken die al dan niet fungeren als toeristische trekpleister. Eeuwenlang is het een feit dat Jozef en Maria Joden waren en bij de geboorte van Jezus dan ook de verschillende Joodse rituelen volgden zoals de besnijdenis en de jaarlijkse pelgrimage naar Jeruzalem. In 1995 veranderde dat dramatisch toen Yasser Arafat tijdens kerst proclameerde dat Jezus niet een Jood was maar een Palestijn. De gevolgen bleven niet uit, iedere Arabische christen die het hier niet mee eens was kon erop rekenen dat deze werd vervolgd.

Een groot deel vluchtte of probeert te vluchten en een ander deel ging ondergronds, er was echter ook een deel dat zich aanpaste en op basis hiervan een nieuw theologie ging ontwikkelen waarin de Joodse elementen van de Bijbel werden vervangen door een Palestijns-Arabische, met soms racistische trekken. Net voor de kerst in 2009 werd door deze personen het beruchte Kairos-document gepubliceerd, waar een groot deel van de kerken achter ging staan, zonder zich in de feiten te verdiepen.

In 2010 kwamen een aantal nieuwe fenomenen, de eerste was dat er nog maar zo weinig christenen waren dat de Palestijnse minister van toerisme moslims inzette om toch maar toeristen te trekken. Hoe belachelijk dit was bleek uit de satirische video die toen op onze weblog is geplaatst. Een ander fenomeen wat nauwelijks het nieuws haalde was dat het kruis van alle souvenirs was verwijderd. Op deze manier werd één van de kernpunten van het christelijk geloof subtiel verwijderd.

Ondanks deze trend blijven een aantal christenen trouw aan hetgeen in de Bijbel staat, de gevolgen van deze keuze bleven dan ook niet uit. Zo werd in december 2010 in de kerk van de Baptisten bommen tot ontploffing gebracht en leven deze christenen continue onder bedreiging. Daar hier in de Westerse media relatief weinig aandacht aan wordt geschonken, zal deze vervolging verder toenemen en de verwachting is dat als de Westbank autonoom wordt de christenen volledig zullen verdwijnen.

Anno 2016 wordt het aantal christenen in het district Bethlehem volgens officiële cijfers geschat op 38.000, echter volgens anderen zijn er nog hooguit 11.000. In 2017 waren er berichten van nog slechts 7,500 christenen, terwijl volgens anderen nog slechts 2% van de 25.660 tellende bevolking van de stad (Palestijns Centraal Bureau Statistieken (PCBS), Census 2007 Final Results, p. 126) christen is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!