Jether
יֶתֶר H3500 "Jethro, Jether, Jeter",

Zie ook: Personen, Namen,

Jether (Hebreeuws יֶתֶר H3500), naam van diverse personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Schoonvader van Mozes

Een variant op de naam Jethro, de schoonvader van Mozes.

Zie hoofdonderwerp → Jethro

Oudste zoon van Gideon

De zoon van Gideon, welke hem opdracht gaf om Zebah en Tsalmuna te doden. Omdat hij nog (erg) jong was durfde hij dat niet, waarop Gideon zelf hen doodt (Richt. 8:20).

Vader van Jefunne

Vader van Jefunne en hoofd van een lijn van krijgslieden van de stam van Aser (1 Kron. 7:38). Schijnt identiek te zijn aan Jitran in 1 Kronieken 7:37.

Vader van Amasa

Vader van Amasa, aanvoerder van Absaloms leger (1 Kon. 2:5; 1 Kron. 2:17).

Zoon van Jada

Zoon van Jada, nakomeling van Chesron, van de stam van Juda (1 Kron. 2:32), stierf kinderloos.

Zoon van Ezra

Zoon van Ezra, een Judeëer (1 Kron. 4:17).


Terminologie

De naam יֶתֶר H3500 Jether, afgeleid van יֶתֶר H3499, in de betekenis van "overvloed".


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!