Kribbe, voederbak
φάτνη G5336 "kribbe, stal", אֵבוּס H18 "kribbe, krib, voedselbak", אֻרְוָה H723 "kribbe, paardenstallen, stalling, stal, stallen",

Zie ook: Stallen,

אבוּס; φάτνη voederbak, trog, kribbe.

een bak waaruit dieren eten.


Voederbak of Broodbak bij geboorte Jezus

Regelmatig wordt beweerd dat “Het gebruikte Griekse woord [Phatne, Strong’s 5336] voor kribbe of houten bak staat in het Hebreeuws ook voor broodbak en dat werpt een bijzonder licht op deze situatie” (Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort, Wake Up!). De betekenis van φάτνη G5336 wat in Luk. 2:7 wordt gebruikt is "kribbe, stal", in onze woordstudie φάτνη G5336 wordt in detail aangegeven waar dit woord in de Bijbel, de LXX en de antieke Griekse literatuur wordt gebruikt, incl. uitgebreide bronvermeldingen. Nergens blijkt dat de mogelijkheid bestaat dat met dit woord een broodbak of broodblik wordt bedoeld.

Maar hoe is men dan op het idee gekomen dat het een “broodbak” moet zijn? Er wordt altijd verwezen naar het lexicon van Strong (Nb. dus geen woordenboek) dan zie je dat deze als definitie “feeding-trough” geeft en als je dat letterlijk vertaald krijg je “voedsel trog”, een trog is een verouderd woord dat in eerste instantie “voederbak” betekent, maar ook een “bak voor het bewaren van meel” (WNT), men heeft het dus niet uit het Grieks of Hebreeuws, maar uit het Engels en bovendien nog eens verkeerd vertaald naar het Nederlands en vervolgens gezegd dat het die betekenis zou hebben in het Grieks of Hebreeuws. Hieruit blijkt dat iemand die deze talen niet kent en slecht Engels geen uitspraken moet doen op basis van een paar korte definities die in een lexicon worden gebruikt.

Naast bovengenoemde zijn er nog meer redenen waarom het erg onwaarschijnlijk is dat het om een “broodbak” zou gaan. Tijdens archeologische opgravingen is er ook veel huisgerei gevonden en daaruit blijkt dat voedsel in grote stenen potten werden opgeslagen en de vorm van deze potten is nou net niet één die geschikt is om een kind in te doen.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!