Kribbe, voederbak
φάτνη G5336 "kribbe, stal", אֵבוּס H18 "kribbe, krib, voedselbak", אֻרְוָה H723 "kribbe, paardenstallen, stalling, stal, stallen",

Zie ook: Beeldbank, Stallen,

Kribbe (Hebreeuws אֵבוּס H18, Grieks φάτνη G5336) ook wel voederbak of trog genoemd. Een bak waaruit dieren eten.

Inhoud

Bijbel

De profeet Jesaja zegt dat "een ezel de krib zijns heren" kent (Jes. 1:3). In het Lukas evangelie lezen we dat Maria de pasgeboren Jezus in een kribbe legt (Luk. 2:7, 12, 16), iets verder lezen we de opmerking van Jezus "Gij geveinsde, maakt niet een iegelijk van u op den sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, en leidt [hem] heen om te doen drinken?" (Luk. 13:15).

Uit archeologische opgravingen blijkt dat de stenen kribben zich vooral in de stal bevonden.


Terminologie

Het Hebreeuwse woord אֵבוּס H18 heeft in wijdere zin van het woord ook de betekenis van stal. Het Griekse woord φάτνη G5336 wordt primair alleen gebruikt voor een kribbe of een voederbak. Als tweede betekenis wordt er ook de Krabnevel mee aangeduid en symbolisch voor de wortel van een tand.


Prikkel Voederbak of Broodbak bij geboorte Jezus

Regelmatig wordt beweerd dat “Het gebruikte Griekse woord [Phatne, Strong’s 5336] voor kribbe of houten bak staat in het Hebreeuws ook voor broodbak en dat werpt een bijzonder licht op deze situatie” (Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort, Wake Up!). De betekenis van φάτνη G5336 wat in Luk. 2:7 wordt gebruikt is "kribbe, stal", in onze woordstudie φάτνη G5336 wordt in detail aangegeven waar dit woord in de Bijbel, de Septuagint en de antieke Griekse literatuur wordt gebruikt, incl. uitgebreide bronvermeldingen. Nergens blijkt dat de mogelijkheid bestaat dat met dit woord een broodbak of broodblik wordt bedoeld.

Maar hoe is men dan op het idee gekomen dat het een “broodbak” moet zijn? Er wordt altijd verwezen naar de Strong's Exhaustive Concordance of the Bible (Nb. dus geen woordenboek) dan zie je dat deze als definitie “feeding-trough” geeft en als je dat letterlijk vertaald krijg je “voedsel trog”, een trog is een verouderd woord dat in eerste instantie “voederbak” betekent, maar ook een “bak voor het bewaren van meel” (WNT), men heeft het dus niet uit het Grieks of Hebreeuws, maar uit het Engels en bovendien nog eens verkeerd vertaald naar het Nederlands en vervolgens gezegd dat het die betekenis zou hebben in het Grieks of Hebreeuws. Hieruit blijkt dat iemand die deze talen niet kent en slecht Engels geen uitspraken moet doen op basis van een paar korte definities die in een concordantie worden gebruikt.

Naast bovengenoemde zijn er nog meer redenen waarom het erg onwaarschijnlijk is dat het om een “broodbak” zou gaan. Tijdens archeologische opgravingen is er ook veel huisgerei gevonden en daaruit blijkt dat voedsel in grote stenen potten werden opgeslagen en de vorm van deze potten is nou net niet één die geschikt is om een kind in te doen.

Tot slot wordt steeds vaker gezegd dat het geen kribbe kan zijn omdat die onrein is. Echter in de Bijbel lezen we hier niets over, er is alleen sprake van onreine dieren die niet gegeten mochten worden of dat voedsel onrein is geworden als daar een dood dier in is gevallen (Lev. 11:33).

Het idee dat het een broodbak of trommel zou zijn komt voor het eerst voor in de nazistische propaganda die het kerstfeest bewust wilden veranderen in een Germaans julfest.


Aangemaakt 2 januari 2009, laatst bijgewerkt 30 november 2018