Israel (volk)
Ἰσραήλ G2474 "Israel",

Zie ook: Beeldbank, Israël (doorverwijspagina),

Inhoud

Bijbel

Nieuwe Testament

Na het ontstaan van het christendom heeft Israël niet afgedaan, vele teksten die hierop wijzen. In Rom. 11:1 zegt Paulus "Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!" en iets verder "Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan" (vs. 5) en nog weer verder in dit hoofdstuk proclameert Paulus "zo zal heel Israël zalig worden, … De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob" (Rom. 11:26) en stelt dat er een nieuw verbond komt (Rom. 11:27), wat ook in de Hebreeën brief wordt bevestigd "Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten" (Hebr. 8:8) en iets verder wordt uitgelegd wat dit verbond is "Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden" (Hebr. 10:16).


Koop nu