Ammon
עַמּוֹן H5983 "Ammon, Ammonieten",

Zie ook: Artikelen Blog, Volk, natie,

De Ammonieten waren een Semitisch volk. Volgens Richt. 11:13 lag het land van de "kinderen van Ammon ... van de Arnon af tot aan de Jabbok, en tot aan de Jordaan;" De oostelijke grens was de woestijn. De benaming "kinderen van..." wijst op de clan-structuur van de Ammonische gemeenschap. Volgens Genesis waren zij afstammelingen van Ben-Ammi, de incestueuze zoon van Lot en zijn dochter (Gen 19:38).

Het was het meest noordelijke van de drie ijzertijd staten ten oosten van de Jordaan, de anderen waren Moab en Edom. De hoofdstad was Rabbah Ammon, het huidige Jordaanse Amman. Het hoogtepunt van de Ammonitische beschaving duurde ongeveer zeven eeuwen, van de 13de eeuw tot de 6de eeuw v.C. 

De Jabbok (© J.P. van de Giessen, 2005)
De rivier Jabbok
Inhoud

Ontstaan

Volgens het OT ontstonden de Ammonieten en de Moabieten uit een incestueuze relatie (Gen 19) tussen Lot en zijn 2 dochters na hun vlucht uit Sodom. Hierbij waren de Ammonieten de afstammelingen van de zoon van Lot's jongste dochter Ben-Ammi. Beide volken spraken een taal nauw verwant aan het Hebreeuws. Huwelijken tussen Israëlieten en Moabieten (Ruth 4:13ev.) en Israëlieten en Ammonieten (2 Kron 12: 13; 24: 26) geven aan dat er geen problemen waren met de communicatie tussen deze groepen.


Geschiedenis

De Ammonieten voerden veel oorlogen met de Israëlieten en in de 10de eeuw leden ze een grote nederlaag tegen koning David, die hen in werkkampen stopte. Na de val van het koninkrijk Israël in 721 v.C. vestigden de Ammonieten zich langs de oostkant van de Jordaan.

Toen de Macedonische veroveraar Alexander de Grote na 334 v.C. de Perzen had verslagen, kreeg hij ook Ammon in zijn bezit, later was het onderdeel van het Ptolemeïsche Rijk. In de derde eeuw werd Ammon hernoemd naar Philadelphia (naar de koning Ptolemaus II Philadelphus, 282-246 v.C.). De belangrijkste Ammonitische familie was die van de Tobiaden.

Aan het begin van onze jaartelling was hun gebied volledig opgegaan in het Romeinse Rijk en kort daarna is het Ammonitische volk opgegaan in de Arabische stammen die er zich kwamen vestigen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!