Dorsvloer
ἅλων G257 "dorsvloer, plek op het veld", אִדַּר H147 "dorsvloeren, dorsvloer", גֹּרֶן H1637 "vloer, Doornen-dorsvloer, dorsvloer, dorsvloeren, plein, plein van het Doornbos",

Zie ook: Beeldbank, Dorsen,

Dorsvloer (Hebreeuws אִדַּר, Grieks ἅλων G257), een geschikt gemaakt terrein om te dorsen.

Inhoud

Bijbel

Na de oogst wordt het graan gedorst. Tijdens het dorsen staat men met een aantal mensen in een groep rond het graan, dat op een harde ondergrond, de גרן dorsvloer, is uitgespreid. Men slaat met de dorsvlegel op het graan. Tijdens dit proces worden de korrels uit de aren verwijderd en blijven de graankorrels met het kaf, na het verwijderen van het stro, over. De korrels worden daarna in een wan opgegooid, zodat de wind het kaf en het stof afscheidt.

Meestal werd dit in de avonduren gedaan en ook daarna bleef men in de buurt van de dorsvloer. Het geheel was erg feestelijk. In Deuteronomium 16:13 wordt dan ook het feest der loofhutten hiermee in verband gebracht. Vaak ging het er erg losbandig aan toe. Niet alleen de passages in Ruth waar de hoofdpersoon aan "de voeten" van Boaz ging liggen (Ruth 3:2ev.) verwijst hiernaar, maar ook in Hosea wordt deze losbandigheid vermeld "gij hebt hoerenloon lief, op alle dorsvloeren des korens." (Hos. 9:1)


Aangemaakt 7 maart 2005, laatst gewijzigd 30 november 2019Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!