Eliab
אֱלִיאָב H446 "Eliab,",

אֱלִיאָב Eliab "mijn God is vader"; de naam van zes personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

1) zoon van Chelon, leider van Zebulon in de woestijn

2) een aanvoerder uit Ruben, vader van Datan en Abiram

3) Davids oudste broeder

4) een Levitische musicus

5) een Gaditische krijger voor David

6) een KehatietCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!