Maria (moeder v. Jezus)
Μαρία G3137 "Maria",

Zie ook: Artikelen Blog, Jezus Christus (familie),

Maria (Grieks Μαρία G3137), de moeder van Jezus. Vrouw van Jozef.

Inhoud

Bijbel

Uit Lukas 1:5 weten dat Elizabeth "uit de dochteren van Aaron" was, en dus een Leviet, terwijl we iets verder (Luk. 1:36) lezen dat Maria een bloedverwant of nicht was, dus ook uit de stam van Levi kwam.

Volgens de legende waren Joachim en Anna haar ouders.

Maria en de profetie van Simeon

Naast de zegeningen die Maria kreeg van de herders, de oude Anna en de rijke wijzen is er ook de zegenspreuk van de priester Simeon die over Jezus sprak als “een Licht voor alle volken, de roem en eer voor Israël” en dan tegen haar zegt “er zal een zwaard door uw ziel gaan” (Luk. 2:32-35), niet een gewoon zwaard, maar een groot slagzwaard, dat bedoeld is om zwaar te verwonden. Niet lichamelijk maar geestelijk (“door uw ziel”), ze zal op het diepst en smartelijkst getroffen worden, want “Velen in Israël zullen zich aan haar Zoon ergeren, Hij zal ze tot een val wezen, tot hun ongeluk.” In de RK-kerk stelt men dat er zeven smarten waren van Maria en die herdacht worden als "Onze-Lieve-Vrouw van Smarten" (15 september, de dag na het feest van de Kruisverheffing):

  1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus;
  2. De vlucht naar Egypte;
  3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel;
  4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg;
  5. Maria staat onder Jezus' kruis (Stabat Mater);
  6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafname;
  7. Jezus wordt begraven;

Naast deze zijn er meer momenten in haar leven geweest waarop ze aan deze profetie zal hebben gedacht, zoals toen de kindermoord van Herodes haar werd bericht (Mat. 2:17-18; Jer. 31:15), ze de godslastering van de Farizeeën hoorde (Mat. 12:22), hoe haar kind in haar woonplaats werd veracht (Mat. 13:54-58).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!