Andreas (discipel)
Ἀνδρέας G406 "Andreas",

Andreas, een van de discipelen van Jezus.

Volgens de overlevering werd hij gekruisigd te Patræ in Achaje, volgens Gregorios van Tours werd hij vastgebonden en niet vastgenageld (In Monumenta Germaniae Historica II, cols. 821-847, translated in M.R. James, The Apocryphal New Testament (Oxford) reprinted 1963:369) en volgens andere legenden werd hij, nadat hij door zeven soldaten zwaar was gegeseld, met koorden aan een Crux decussata (X-vorm kruis) vastgebonden (F. Dvornik, "The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew", Dumbarton Oaks Studies, IV (Cambridge) 1958), waar hij nog twee dagen in leven bleef.

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!