Synagoge
ἀρχισυνάγωγος G752 "overste v.e. synagoge", συναγωγή G4864 "bijeenbrengen, verzamelen, inzamelen (als van fruit), synagoge",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Jodendom, Overste synagoge,

Een synagoge, van het Grieks συναγωγή (Hebreeuws בית כנסת‎‎ bet kenesset, 'huis van samenkomst' of בית תפילה bet tefila, "huis van gebed", Jiddish שול shul), is een soort kerkgebouw waar de Joden bij elkaar komen, na de Babylonische ballingschap. De synagoge is niet alleen een plaats voor gebed, maar ook een plaats om te lezen en onderwijzen uit de Thora. Daarnaast zijn er meestal ruimten die als studiezaal en bibliotheek zijn ingericht.

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament wordt meer dan 50 keer de synagoge genoemd.

In Openbaring wordt tweemaal gesproken over de synagoge van de satan (Opb. 2:9; 3:9), waarbij we moeten denken aan een samenkomst van een bepaalde groepering die tegen de gemeente van Smyrna en Filadelfia lasteren.


Bij veel hedendaagse synagogen zien we bij de ingang opschriften, meestal bestaande uit Bijbelteksten. Bij diverse van deze opschriften is een chronogram verwerkt waaruit het bouwjaar is te herleiden. Een mooi voorbeeld is de Portugese synagoge in Amsterdam die boven de ingang בשנת ואני ברב חסדך אבוא בֹיֹתֹךֹ לפ״ק heeft staan, een citaat uit Psalm 5:8 וַאֲנִ֗י בְּרֹ֣ב חַ֭סְדְּךָ אָבֹ֣וא בֵיתֶ֑ךָ "Maar ik zal door de grootheid Uwer goedertierenheid in Uw huis ingaan". Het eerste bouwjaar is 1672 (volgens Joodse jaartelling 5432), het woord לפ״ק lifrat katan geeft aan dat het om het 6de millennium gaat, als we dat eraf trekken komen we op 432. Dit is de waarde van het woord בֹיֹתֹךֹ, waarboven de nequdot zijn geplaatst en aangeeft dat dit woord als enige geteld wordt in het chronogram (1x Beth [waarde 2], 1x Yod [waarde 10], 1x Kaf [waarde 20], 1x Tau [waarde 400] = 432). Ook de naam van de initiatiefnemer voor de bouw van de synagoge, de in Portugal geboren opperrabbijn Ishac Aboab da Fonseca, zit verborgen in de laatste twee woorden: אבוא בֹ(יֹתֹךֹ).


Geschiedenis

Het oudste archeologische bewijsmateriaal komt uit Egypte, waar stenen inscripties voor de gebeds-inwijding uit de 3de eeuw v.C. bewijzen dat er tegen die datum joodse proseuche (van προσεύχομαι G4336; gebedsruimten) bestonden.


Overzicht synagogen

Hieronder een aantal synagogen waar meer informatie over is geschreven:


Hedendaagse synagogen


Aangemaakt 20 januari 2009


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!