Volkstelling
ἀπογραφή G582 "transcript, afschrift", ἀπογράφω G583 "copieren, afschrijven",

Zie ook: Quirinius,

Volkstelling, het tellen van het aantal inwoners van een land ten behoeve van de belasting of inzet voor het leger.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament worden een tweetal volkstellingen genoemd, de eerste in Lukas (2:1-2) welke betrekking heeft op de geboorte van Christus. De tweede wordt in Handelingen (5:37) genoemd als Judas de Galileër in opstand komt.

 

Problematiek volkstelling ten tijde van Christus geboorte

In 8 v.C. hield Augustus voor de tweede keer een census zoals die om de 20 jaar voor de Romeinse burgers zou worden gedaan. Er bestaat de mogelijkheid, dat de eerste provinciale census – een provinciale census werd met kortere tussenpozen gehouden – voor de inwoners van de provincia Syria en Judea eventueel ook in 8 v.C. of eventueel 6 v.C. onder Quirinius werd gehouden. In dat geval zal in Judea de census zijn uitgevoerd door koning Herodes de Grote, die daarin nauw met Quirinius zal hebben samengewerkt.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!