Jezus Christus (dood)

Zie ook: Jezus Christus, Jezus Christus (sterven), Kruiswoorden,

Inhoud

Bijbel

Tijdens de kruisiging sprak Jezus de zeven kruiswoorden:

  1. Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. (Luk. 23:34); 
  2. Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. (Luk. 23:43); 
  3. Vrouw, zie, uw zoon. … Zie, uw moeder. (Joh. 19:26-27); 
  4. ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! (Mat. 27:47; Mark. 15:34); 
  5. Mij dorst. (Joh. 19:28); 
  6. Het is volbracht! (Joh. 19:30); 
  7. Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. (Luk. 23:46).

Na Zijn sterven wordt op basis van Efeziers 4:8-10 gesteld dat Hij nedergedaald is ter helle.

In Mattheus 27:60ev., Markus 15:46ev. en in Lukas 23:53ev. wordt beschreven dat Jozef van Arimathea Jezus in een nieuw graf legt.


Aangemaakt 30 januari 2009, laatst gewijzigd 23 februari 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!