Voorganger, Dominee
ἐπίσκοπος G1985 "opzichter, toezichthouder", ἡγέομαι G2233 "leiden",

Zie ook: Ambten,

Een voorganger is iemand die voorgaat in en leiding geeft aan evangelische gemeentes en pinksterkerken. Binnen andere kerken veelal een dominee of predikant genoemd.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen we een paar passages tegen waar wordt gesproken over personen die voorgangers (ἡγέομαι G2233) zijn (Heb. 13:7, 17, 24). Daarnaast zijn er ook opzieners (ἐπίσκοπος G1985, en waarvan de term bisschop is afgeleid) die toezicht hielden op de gemeente (Hand. 20:28; Fil. 1:1) en hen moest leren (1 Tim. 3:2).


Beschrijving

Een voorganger heeft meestal een HBO theologische opleiding doorlopen. Een van zijn functies is het leiden van de eredienst en dan in het bijzonder de prediking.


Aangemaakt 14 februari 2006Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!