Predikant
ἐπίσκοπος G1985 "opzichter, toezichthouder", ἡγέομαι G2233 "leiden",

Zie ook: Ambten,

Een predikant is iemand die voorgaat in en leiding geeft in een dienst. Bij evangelische gemeentes en pinksterkerken vaak een voorganger genoemd, terwijl binnen andere kerken veelal een dominee genoemd.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen we een paar passages tegen waar wordt gesproken over personen die voorgangers (ἡγέομαι G2233) zijn (Heb. 13:7, 17, 24). Daarnaast zijn er ook opzieners (ἐπίσκοπος G1985, en waarvan de term bisschop is afgeleid) die toezicht hielden op de gemeente (Hand. 20:28; Fil. 1:1) en hen moest leren (1 Tim. 3:2).


Beschrijving

Een predikant heeft meestal een HBO theologische opleiding doorlopen. Een van zijn functies is het leiden van de eredienst en dan in het bijzonder de prediking.


Aangemaakt 14 februari 2006, laatst gewijzigd 24 maart 2023