Amoz
אָמוֹץ H531 "Amoz",

אָמוֹץ "sterk" Amoz, vader van de profeet Jesaja (2 Kon. 19:2, 19:20; 20:1; 2 Kron. 26:22; 32:20, 32; Jes. 1:1; 2:1; 13:1; 20:2; 37:2, 21; 38:1); Sommige geleerden denken dat dit de profeet Amos is, echter deze naam wordt in het Hebreeuws totaal anders geschreven עָמוֹס H5986. Volgens de Joodse traditie was hij de broer van Amazia, de koning van Juda (T. Bab. Megilla, fol. 10. 2. & Sota, fol. 10. 2. & Seder Olam Zuta, p. 104. Juchasin, fol. 12. 1. Shalshalet Hakabala, fol. 11. 2), anderen gaan uit dat hij de broer was van Uzzia, de koning van Juda (Kanttekeningen SV, Jes. 1:1).

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!