Eenheden (maten + gewichten)
בַּת H1324 "bath (inhoudsmaat)", בַּת H1325 "bath", גֹּמֶד H1574 "el, lengte-eenheid", סְאָה H5429 "measure",

Inhoud

Inhoudsmaten

We lezen bij inhoudsmaten vooral over de Homer, wat eigenlijk ezelslast betekent, wat weer overeenkomt met ongeveer 400 liter.
Andere inhoudsmaten:

Inhoudsmaat Waarde (in liters)
kor gelijk aan één Homer = 400 liter
Efa 1/10 homer = 40 liter
Bath 1 efa = 40 liter
maat 1/3 efa = 13 liter
hin 1/6 bath = 6,5 liter
Omer 1/10 efa = 4 liter
maat 1/3 hin = 2 liter
log 1/12 hin = 0,3 liter *)
metreet ongeveer 40 liter

Choenix
maat

ongeveer 1,1 liter

*) log, volgens anderen een zesde liter


Eenheden

In de tijd van de Bijbel woog men vooral met de talent (ong. 34 kg) en met de shekel (ong. 11 gram). Andere gewichten:

Bijbels Gewicht Gewicht in gram
mina 1/60 talent = 600 gram
beka 0,5 sikkel = 5,5 gram
gera 1/20 of 1/24 sikkel = 0,55 of 0,45 gram
libra 327,5 gram

Lengte eenheden

קנה Riet 274,32 cm 6 El _
אַמָּה El 45.72 cm _
זרת Span 22,86 cm 0,5 El _
טפח Handbreedte 7,62 cm 1/6 El _
אצבע Vinger 1,90 cm 1/24 El _
גמד Gomed _ 2/3 El Richt. 3:16; Onbekend welke lengte precies


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!