Boom des Kennis

Zie ook: Bomen, Paradijs, Eden (hof v.),

De boom des kennis van goed en kwaad (Hebreeuws עֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע‎) was een van de bij name genoemde bomen in het paradijs. De andere boom is de boom des levens.

Inhoud

Bijbel

De boom wordt driemaal genoemd in de Bijbel (Genesis 2:9, 17; 3:17). Omdat als je van de vruchten van deze boom at het verschil zou weten tussen goed en kwaad was het Adam en Eva verboden om de vruchten van deze boom te eten.

Door een verkeerde interpretatie vanuit de Latijnse Vulgaat denkt men vaak dat het om een appelboom gaat. Dit omdat in het Latijn het woord malum niet alleen de betekenis van "kwaad" maar ook de betekenis van "de appel" heeft, de vergissing was dus op deze manier gemakkelijk gemaakt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!