Atheïsme
ἄθεος G112 "goddeloos, godloos, God (zonder)",

Zie ook: Post-christendom,

Atheïsme, de afwezigheid van geloof in een of meer goden. In het algemeen spraakgebruik gaat over het algemeen een stap verder dan de hiervoor gegeven definitie en verstaat onder atheïsme niet alleen de afwezigheid van enige vorm van godsgeloof, maar ook de actieve verwerping (niet noodzakelijk tevens de bestrijding) ervan.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt ïn Efeziers 2:12 gesproken over "zonder God" en wat in het Grieks letterlijk atheïst is.


Terminologie

Atheïsme is een leenwoord van het Griekse ἄθεος G112 welke is samengesteld uit α G1 (als ontkennend voorvoegsel) en θεός G2316.


Citaten

Ooit wilde ik een atheïst worden maar ik heb het opgegeven...
    ze hebben namelijk geen feestdagen.

Henny Youngman
The fact that a believer is happier than a skeptic
    is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one.
Het feit dat een gelovige gelukkiger is dan een skepticus
    is niet relevanter dan het feit dat een dronken man gelukkiger is dan een die nuchter is.

George Bernard Shaw (1856-1950)

Aangemaakt 16 april 2009


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!