Roest
שְׁדֵפָה H7711 "graanroest, korenbrand",

Zie ook: Plantenziekte, Schimmel,

Een soort plantenziekte

In de Bijbel wordt שׁדּפון / שׁדפה shedêphâh / shiddâphôn "korenbrand" genoemd. Deze ziekte is niet te determineren, de vertalingen geven veelal korenbrand of graanroest (Robigo) en zijn gebaseerd op de aanname dat voornamelijk de graansoorten Tarwe en Gerst werden verbouwd en dat de ziekten dan ook betrekking hebben op deze graansoorten.

Inhoud

Zwarte Roest

Zwarte roest veroorzaakt vooral problemen in gebieden met een warm klimaat. In Europa zijn de omstandigheden niet gunstig voor de schimmel.


Ug99

De schimmelziekte Ug99 vormt een ernstige bedreiging voor de wereldwijde voedselveiligheid, zeggen landbouwspecialisten. De Ug99-stam van de tarweschimmel puccina graminis (zwarte roest) werd een tijdje geleden aangetroffen bij tarweboeren in westelijk Iran.

Na een schimmelepidemie in 1954 in Noord-Amerika, waarbij 40% van de oogst werd vernietigd, ontwikkelde het International Maize and Wheat Improvement Centre (dat bekend staat onder het Spaanse acroniem CIMMYT) resistente tarwevariëteiten. Men dacht zwarte roest onder controle te hebben, tot Ug99 de kop op stak.

Ug99 (Uganda 1999) werd – zoals de naam aangeeft – voor het eerst vastgesteld in 1999 in Oeganda. Sindsdien kregen Noord -en Oost-Afrikaanse landen te kampen met de schimmel. In 2006 werd de variant in Jemen aangetroffen. Ethiopië, Kenia en Jemen hadden te maken met zware roestaantastingen met veel lagere tarweopbrengsten als gevolg. Onlangs werden tarwevelden in Iran aangetast. Brettell zegt dat Ug99 zich sneller heeft verspreid dan verwacht doordat de schimmel zich kon vastzetten op gevoelige tarwevariëteiten die op het Arabisch schiereiland worden gekweekt. Op die manier werd een soort brug geslagen voor de verspreiding naar Iran. Begin maart riep de Food and Agriculture Organization van de VN (FAO) de belangrijkste tarweproducerende landen ten oosten van Iran op tot uiterste waakzaamheid. Andere risicogebieden zijn de landen rond de Middellandse Zee en Rusland. Ug99 verspreidt zich via de wind over grote afstanden en kan hele tarwevelden vernietigen. Mahmoud Solh, directeur-generaal van het International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) zegt dat hij en zijn collega-wetenschappers ervan overtuigd zijn dat Ug99 zich snel zal verspreiden in Iran. Bovendien zouden sporen van zwarte roest makkelijk overgedragen kunnen worden naar het Midden Oosten en Azië via transporten op lange afstand. Zo’n 80 procent van alle tarwerassen in Azië en Afrika zijn gevoelig voor Ug99.


Geschiedenis

Al eeuwenlang worden we geplaagd door zwarte roestepidemieën die graanoogsten vernietigen. De Romeinen bijvoorbeeld hadden zelfs een god van de zwarte roest: Robigus. In 1954 werd tijdens een schimmelepidemie in Noord-Amerika 40% van de oogst vernietigd.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!