Gelijkenissen
παραβολή G3850 "vergelijking, gelijkenis", παροιμία G3942 "gemeenplaats, spreekwoord",

Zie ook: Parabel,

Een gelijkenis (Grieks παραβολή G3850) is een vrij kort verhaal dat een symbolische betekenis heeft.

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament worden verschillende gelijkenissen (parabels) gegeven door Jezus Christus:

Gelijkenis Mattheüs Markus Lukas Johannes
1. Zout der aarde 5:13
2. De lamp 5:14 4:21-22 8:16; 11:33
3. Splinter en de balk 7:1
4. Boom en zijn vruchten 7:15
5. Verstandige en onverstandige bouwers 7:24-27   6:47-49
6. Oude en nieuwe mantel 9:16 2:21 5:36
7. Jonge wijn 9:17 2:22 5:36-37
8. De zaaier 13:3-8; 18-23 4:3-8; 14-20 8:5-8; 11-15
9. Het onkruid tussen het graan 13:24-30; 36-43
10. Het Mosterdzaad 13:31-32 4:30-32 13:18-19
11. Zuurdesem 13:33
12. De verborgen schat 13:44    
13. De kostbare parel 13:45-46    
14. Het visnet 13:47-50    
15. De huismeester 13:52    
16. Het verloren schaap 18:12-14   15:4-7
17. Onbarmhartige dienaar 18:23-34    
18. De dagloners 20:1-16    
19. Twee zonen 21:28-32    
20. De wijnbouwers 21:33-44 12:1-11 20:9-18
21. Het bruiloftsfeest 22:2-14    
22. De vijgenboom 24:32-35 13:28-29 21:29-31
23. Betrouwbare dienaar 24:45-51   12:42-48
24. Tien maagden 25:1-13    
25. De talenten 25:14-30   19:12-27
26. Schapen en de bokken 25:31-46    
27. Het groeiende zaad   4:26-29  
28. De waakzame dienaar   13:35-37 12:35-40
29. De geldschieter     7:41-43
30. De barmhartige Samaritaan     10:30-37
31. Vriend in nood     11:5-8
32. De rijke dwaas     12:16-21
33. Onvruchtbare vijgenboom     13:6-9
34. De genodigden tot een bruiloft     14:7-14
35. Het feestmaal     14:16-24
36. De kosten van het discipelschap     14:28-33
37. De verloren munt     15:8-10
38. Verloren zoon     15:11-32
39. Slimme rentmeester     16:1-8
40. Rijke man en Lazarus     16:19-31
41. De heer en zijn dienstknecht     17:7-10
42. De weduwe en de rechter     18:2-8
43. Farizeeër en de tollenaar     18:10-14
44. De goede Herder     10:1-16
45. De Wijnstok en de ranken     15:1-8

-


Terminologie

Het Griekse woord παροιμία G3942 paroimia wordt gebruikt in het Johannes evangelie (Joh. 10:6; 16:25, 29). Deze term komt niet voor in de synoptische evangeliën, waar παραβολή G3850 parabolē wordt gebruikt. Toch is het vergelijkbaar, het duidt op een kort verhaal met figuratieve of symbolische betekenis.


Aangemaakt op 4 juni 2009, laatst bijgewerkt op 26 november 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!