Areopagus
Ἄρειος Πάγος G697 "Areopagus",

De Areopagus is een heuvel in Athene waar zich in de Oudheid het hoogste rechtscollege van de stad bevond. De apostel Paulus heeft er op uitnodiging van filosofen zijn beroemde toespraak tot de heidense Atheners gehouden. Sindsdien is de Areopagus het symbool voor plaatsen waar christelijke geloofverkondiging niet vanzelfsprekend is.

Areopagus komt van het Griekse ho Areios pagos, dat 'de Ares-berg' (Heuvel van Mars) betekent. De heuvel is genoemd naar de Griekse oorlogsgod Ares. De exacte reden ervan is onbekend; mogelijk omdat Ares er door de overige Olympische goden zou zijn berecht voor de moord op een zoon van Poseidon (Neptunus). Mars had volgens de legende Halirrothius, een zoon Poseidon, gedood wegens een poging tot verkrachting van zijn dochter Alicippe en stond hier voor deze moord terecht voor twaalf goden als rechters. Dit was de plaats waar de rechters bijeenkwamen, die op aanwijzing van Solon de rechtspraak uitoefenden voor ernstige misdrijven als dood, brandstichting, vergiftiging, kwaadaardig verwonden, overtreding van de godsdienstige gebruiken. Het hof zelf heette Areopagus naar de plaats waar het zitting hield, en ook wel "Areum judicium" en "curia". De apostel Paulus werd naar deze plaats gebracht, niet om zich voor het gerecht te verdedigen, maar om zijn opvattingen over godsdienstige zaken uiteen te zetten aan een menigte mensen die hier samenstroomde en graag iets nieuws wilde horen.

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!