Akkad
אַכַּד H390 "Akkad, Accad",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Akkadisch, Plaatsen,

Akkad (Hebreeuws אַכַּד H390, Akkadisch a-ga-dèKI of URIKI) was de hoofdstad van het Akkadische Rijk, de belangrijkste macht in Mesopotamië aan het eind van het derde millennium v.C. Akkad is alleen bekend uit schriftelijke bronnen.

Inhoud

Bijbel

Wordt in de Bijbel eenmaal genoemd als een van de steden welke werden gesticht door Nimrod (Gen. 10:10).


Beschrijving

Naast de vermelding in de Bijbel is de plaats in meer dan 160 spijkerschriftteksten, daterend van de Akkadische periode zelf tot aan de 6de eeuw v.C. teruggevonden.

De volgende heersers zijn bekend (datums bij benadering): Sargon (2334–2279 v.C.), Rimuš (2278–2270 v.C.), Maništušu (2269–2255 v.C.), Naram-Sin (2254–2218 v.C.), Shar-Kali-Sharri (2217–2193 v.C.), Interregnum (2192–2190 v.C.), Dudu (2189–2169 v.C.) en Shu-Turul (2168–2154 v.C.).

Hiervan is Sargon de mogelijke stichter van Akkad. Echter Akkad wordt voor het eerst vermeld op een inscriptie van koning Enšakušanna van de Sumerische stad Uruk, waarin hij beweert Akkad te hebben verslagen. Men schat dat deze inscriptie uit de 26ste eeuw v.C. stamt, wat aangeeft dat de stad een stuk ouder moet zijn geweest dan Sargon de Grote.

Taal

Akkadisch was een Semitische taal die gebruikt werd van ca. 2800 v.C. tot de 1ste eeuw n.C., al werd het als gesproken taal in de laatste eeuwen v.C. geleidelijk vervangen door het Aramees en bleef het hoofdzakelijk als taal van de wetenschap verder leven (vgl. het Latijn in de Middeleeuwen).


Aangemaakt 15 februari 2017, laatst gewijzigd 26 december 2018


Koop nu