Uria (Hethiet)
Οὐρίας G3774 "Uria", אוּרִיָּה H223 "Uria",

Zie ook: Hethieten, Uria,

Uria (Hebreeuws אוּרִיָּה H223, Grieks Οὐρίας G3774), een Hethiet, de eerste man van Bathseba.

Inhoud

Bijbel

Soldaat in het leger van koning David tijdens de veldslag bij Rabba tegen de Ammonieten (2 Sam. 11:1). David was zelf thuisgebleven en zag 's avonds Batsheba waar hij een affaire mee aanging, met als gevolg dat ze zwanger werd. David probeert eerst nog te doen voordoen dat Uria de vader is door hem te verleiden bij Bathseba te slapen, echter Uria weigert. David geeft hem dan een brief mee voor zijn aanvoerder Joab, met daarin het bevel dat hij Uria in de voorste linies moet zetten. Met andere woorden op een positie waar hij gedood zou worden.

Etniciteit

De identiteit of etniciteit van Uria de Hethiet is niet eenvoudig: aan de ene kant wordt hij een "Hettitische" genoemd, terwijl aan de andere kant hij duidelijk een Jahwistische naam heeft en de Israëlitische gebruiken goed kende. Naast zijn bijnaam zijn er geen verdere verwijzingen dat hij geen Israëliet was en het verhaal maakt duidelijk dat hij een van de meest trouwe van Davids soldaten was.

Vaak wordt aangenomen dat hij ofwel een Hettitische was die bekeerd was tot het Jahwisme, of een Israëliet die de bijnaam "Hettitische" had gekregen vanwege zijn manieren, kleding of wat dan ook.


Aangemaakt 8 maart 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!