Antiochie, Syrie (plaats)
Ἀντιόχεια G490 "Antiochië", Ἀντιοχεύς G491 "Antiochie (inwoner v.)",

Zie ook: Beeldbank, Plaatsen,

Antiochië aan de Orontes, ook wel Syrische Antiochië, was gelegen aan de oostelijke kant van de rivier Orontes in de verre zuidoostelijke hoek van Klein-Azië. 480 km ten noorden van Jeruzalem. De Seleuciden verzochten de Joden te verhuizen naar Antiochië, hun westerse kapitaal en gaven hen volledige rechten als burgers als zij dit deden. In 64 v.C. maakte Pompeius de stad de hoofdstad van de Romeinse provincie Syrië. In 165 n.C. was het de derde grootste stad van het rijk.

 

Inhoud

Bijbel

Antiochië heeft een grote rol gespeeld in de vroege verspreiding van het Evangelie van Christus. Nadat Stefanus was gestenigd, vluchtten veel discipelen naar Antiochië om aan vervolging te ontsnappen en verkondigden vervolgens het Evangelie aan de daar wonende Joden (Hand. 8:1; 11:19). Andere discipelen volgden spoedig en predikten het Evangelie aan de Grieken (11:20-21). Later werden Paulus en Barnabas naar Antiochië  gestuurd (eerste zendingsreis Hand. 13). Paulus begon en eindigde zijn tweede zendingsreis in deze stad en werd daarbij begeleid door Silas (Hand. 15:36-41; 18:22). Ook Paulus’ derde zendingsreis begon in deze stad (Hand. 18:22-23).Grotkerk van Petrus

De grotkerk van Petrus is één van de meer dan twintig vierde-eeuwse kerken ontdekt in Antiochië. Volgens de overlevering werd deze grot gebruikt voor geheime vergaderingen van Antiocheense christenen om vervolging te vermijden. Volgens de traditie zou Petrus hier gepredikt en onderwezen hebben toen hij hier in de stad was (47-54 n.C.).


Geschiedenis

Het was ook deze plaats waar tijdens de Eerste Kruistocht, toen de kruisvaarders in Antiochië werden belegerd door een Arabisch leger, de zogenaamde Heilige Lans werd ontdekt waarmee Christus zou zijn doorstoken. Dat die lans óók al in Aken lag bij de Duitse rijksinsigniën, werd gemakshalve even vergeten. De kruisvaarders ontleenden er veel zelfvertrouwen aan en wisten de belegeraars te verslaan. Enkele weken later begon de opmars naar Jeruzalem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!