Eth-Baal (persoon)
אֶתְבַּעַל H856 "Etbaal , Eth-baal",

Zie ook: Personen, Namen,

Eth-Baal (Hebreeuws אֶתְבַּעַל H856, Grieks Ιεθεβααλ) of Ithobaäl I (ca. 915-846 v.C.) was koning van Tyrus.

Inhoud

Bijbel

Eth-Baäl was de vader van Izebel en koning van Sidon (1 Kon. 16:31). In deze tijd werden Tyrus en Sidon samengevoegd tot één koninkrijk en het is dan ook niet vreemd dat hier staat dat hij koning van Sidon was, terwijl elders blijkt dat hij koning van Tyrus was.


Geschiedenis

Ithobaal I was een koning van Tyrus die een nieuwe dynastie stichtte. Tijdens zijn heerschappij breidde Tyrus zijn macht op het vasteland uit en maakte heel Fenicië tot zijn territorium, tot in het noorden van Beiroet, met inbegrip van Sidon, en zelfs een deel van het eiland Cyprus. Tegelijkertijd bouwde Tyrus ook nieuwe overzeese kolonies op: Botrys (nu Batrun) bij Byblos, en Auza in Libië.

De voornaamste informatie met betrekking tot Ithobaal is afkomstig uit Josephus' citaat van de Fenicische schrijver Menander van Efese (Against Apion i.18). Hier wordt gezegd dat de vorige koning, Pheles "werd gedood door Ithobalus, de priester van Astarte, die tweeëndertig jaar regeerde en achtenzestig jaar leefde. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Badezorus (Baal-Eser II)."

Ithobaal onderhield nauwe diplomatieke contacten met koning Achab van Israël, waaronder dat zijn dochter Izebel trouwde met Achab en de invloed van de Feniciërs in Samaria en de andere Israëlitische steden was groot.

Menanders opmerking dat Ithobaal priester van Astarte was geweest voordat hij koning werd, verklaart tevens waarom zijn dochter Izebel zo ijverig was in het promoten van de Fenicische goden, wat leidde tot de conflicten tussen Elia en Izebel's strijdkrachten die in 1 Koningen 18 en 19 worden beschreven. Menander's verdere verklaring dat haar vader een moordenaar was, werpt tevens enig licht op haar keuze om het "Naboth probleem" in 1 Koningen 21 op te lossen.


Aangemaakt 23 september 2009


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!