Eth-Baal (persoon)
אֶתְבַּעַל H856 "Etbaal , Eth-baal",

Eth-Baäl (Ithobaal) Fenische koning van Sidon, de vader van Izebel (1 Kon 16:31)

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!