Jonadab (zn. v. Rechab)
יְהוֹנָדָב H3082 "Jonadab", יוֹנָדָב H3122 "Jonadab (neef v. David)",

Zie ook: Jonadab, Personen, Namen,

Jonadab (Hebreeuws יְהוֹנָדָב H3082), persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

De zoon van Rechab, bekend uit de geschiedenis van Jehu als een invloedrijk man en ijveraar voor God en wiens hulp Jehu zich verzekerde bij het uitroeien van den Baäldienst te Samaria (2 Kon. 10:15- 23).

De nakomelingen, Rechabieten, zijn met name bekend geworden door Jeremia die hen wijn voorzette en die ze weigerden met als motief het gebod van hun voorvader Jonadab hen gegegeven had: 'Nimmer zult gij of uw kinderen wijn drinken; ook zult gij geen huis bouwen, geen zaad zaaien en geen wijgaard aanleggen of in bezit hebben, maar gij zult uw leven lang in tenten wonen opdat gij lang leeft in het land waar gij als vreemdeling vertoeft' (Jer. 35). Deze langdurige trouw wordt de Judeërs als voorbeeld gesteld, omdat zij het Woord van God ontrouw zijn geworden.


Bijgewerkt op 18 november 2018.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!