Water (opdrogen)

Oude Testament

In het Oude Testament worden de machtige daden van God vaak geassocieerd met het opdrogen van de wateren, voorbeelden zijn de Rode Zee (Ex. 14:21) en de Jordaan (Joz. 3:16), ook in profetieën zien we dit fenomeen terug (Jes. 11:15; Jer. 51:36; Zach. 10:11).

Wat betreft het opdrogen van de Rode Zee, ook tegenwoordig kan het gebeuren dat bij een sterke oostenwind het water bij de punt van de Golf van Suez wordt weggeduwd en dat daarna het weer terugkomt. In een soortgelijke situatie kwam ook Napoleon toen hij de Golf van Suez wilde overtrekken en het water plotseling negen tot tien voet rees (L.A.F. de Bourrienne, Memoirs of Napoleon Bonaparte, hfd. 17). Ook diverse studies bevestigen dat het waterpeil hier plotseling kan stijgen (→ Rode Zee) Het is dan ook één van de argumenten dat juist in dit gedeelte van de Rode Zee het volk de doorsteek maakten.


Nieuwe Testament

In het NT lezen we de profetie dat de Eufraat zal opdrogen (Opb. 16:12)Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!