Redevoering
λόγος G3056 "woord, toespraak, rede, rekening, beschouwing, leerstelling, onderwijs", παραμυθία G3889 "troost, vertroosting, toespreken", παραμύθιον G3890 "overredende toespraak", παρηγορία G3931 "toespreken, toespraak", προσφωνέω G4377 "toeroepen, toespreken, dagvaarden", ῥῆμα G4487 "rede, toespraak",

Zie ook: Bergrede, Communiceren, Spreken,

Een redevoering, ook wel toespraak, rede of speech genoemd, is een voordracht over een bepaald onderwerp voor een bepaald publiek door een spreker.

Inhoud

Bijbel

De bergrede van Jezus is een typisch voorbeeld. Terwijl we in Handelingen 17 de beroemde toespraak van Paulus in Athene horen over de onbekende god (Hand. 17:22-31).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!