Lijden
παθητός G3805 "gevoelig", πάσχω G3958 "lijden, doorstaan", כָּאַב H3510 "wee, smart hebben, verderven, bederven, pijn (hevige) - lijden, smart aandoen, in (de) smart zijn, s",

Lijden (Grieks πάσχω G3958), het ondergaan van verdriet en ellende. Letterlijk het "verdragen, ondergaan, als last moeten dulden" (M. Philippa e.a., Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, lemma lijden; WNT, lemma lijdenI). Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen lichamelijk en geestelijk lijden.

Inhoud

Bijbel

In het OT komt het thema lijden regelmatig voor, zoals in het boek Job.

Met de term "lijden om Christus wil" wordt christenvervolging en andere weerstanden tegen het geloof in Christus bedoeld, zoals beschreven in 1 Petr. 3:13-18.


Probleem van lijden

Het probleem van het lijden is de vraag waarom een omnipotente en goede God kwaad en lijden in zijn schepping zou toestaan. Het wordt vaak als een argument tegen het bestaan van God of de almacht van God gebruikt. De Australische filosoof John Leslie Mackie (1917–1981) heeft het probleem in de vorm van drie proposities geformuleerd (John Leslie Mackie: 'Mind', vol. LXIV, no. 254, 1955):

  1. God is omnipotent
  2. God is geheel goed
  3. Het Kwaad bestaat

De contradictie is dat deze 3 proposities (beweringen) samen onmogelijk waar kunnen zijn. Hoogstens 2 van de 3 proposities kunnen samen waar zijn zonder logisch tegenstrijdig te zijn. Mackie's conclusie is dat, wanneer we het Kwaad erkennen, God blijkbaar niet zowel omnipotent als uiterst goed kan zijn. Vertrekkend vanuit die aanname stelt hij de volgende alternatieven voor:


Aangemaakt 24 oktober 2009


Koop nu