Lijden
כָּאַב H3510 "wee, smart hebben, verderven, bederven, pijn (hevige) - lijden, smart aandoen, in (de) smart zijn, s",

Lijden, het ondergaan van verdriet, ellende enz.

Inhoud

Bijbel

In het OT komt het thema lijden regelmatig voor, zoals in het boek Job.

Met de term "lijden om Christus wil" wordt christenvervolging en andere weerstanden tegen het geloof in Christus bedoeld, zoals beschreven in 1 Petr. 3:13-18.


Probleem van lijden

Het probleem van het lijden is de vraag waarom een omnipotente en goede God kwaad en lijden in zijn schepping zou toestaan. Het wordt vaak als een argument tegen het bestaan van God of de almacht van God gebruikt. De Australische filosoof John Leslie Mackie (1917–1981) heeft het probleem in de vorm van drie proposities geformuleerd (John Leslie Mackie: 'Mind', vol. LXIV, no. 254, 1955):

  1. God is omnipotent
  2. God is geheel goed
  3. Het Kwaad bestaat

De contradictie is dat deze 3 proposities (beweringen) samen onmogelijk waar kunnen zijn. Hoogstens 2 van de 3 proposities kunnen samen waar zijn zonder logisch tegenstrijdig te zijn. Mackie's conclusie is dat, wanneer we het Kwaad erkennen, God blijkbaar niet zowel omnipotent als uiterst goed kan zijn. Vertrekkend vanuit die aanname stelt hij de volgende alternatieven voor:


Aangemaakt 24 oktober 2009


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!