Engelen (plaatsgebonden)

Zie ook: Engelen,

Plaatsgebonden engelen, engelen die actief zijn een bepaald gebied of land.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel lezen we over bepaalde engelen waaruit lijkt dat ze actief zijn in een bepaalde regio of plaats.

In Daniël 10:20 gesproken over de vorst der Perzen (cf. Dan. 10:13) en de vorst van Griekenland, waarvan sommigen menen dat het hier om engelen gaat, terwijl anderen denken dat het om echte koningen gaat, waarbij de vorst der Perzen dan Cyrus is en de vorst van Griekenland Alexander de Grote is die Perzië veroverde.

In Openbaring lezen we over vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat (Opb. 9:14-15). In het eerste hoofdstuk wordt verwezen naar de engelen der zeven Gemeenten (Opb. 1:20), waarmee dan wordt bedoeld de engelen van Efeze (Opb. 2:1), van Smyrna (Opb. 2:8), van Pergamus (Opb. 2:12), van Thyatire (Opb. 2:18), van Sardis (Opb. 3:1), van Filadelfia (Opb. 3:7), en van Laodicea (Opb. 3:14). Hoewel met deze engelen ook de leiders van deze gemeenten kan worden bedoeld.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!