Sisak (farao)
שִׁישַׁק H7895 "Shishak, Sisak",

Bijbel

Zeer waarschijnlijk Sheshonq I (946-925 v.C.) de eerste farao van de 22ste dynastie, welke Jerobeam asiel verleende (1 Kon. 11:40) en later een veldtocht organiseerde naar het koninkrijk Juda tijdens de regering van Rehabeam (1 Kon. 14:25; 2 Kron. 12:2). Hierbij veroverde een aantal steden, waaronder Jeruzalem, waar de Tempel en het Koninklijk Paleis van Salomo werden geplunderd (2 Kron 12:9).

Inhoud

Geschiedenis


nomen (geboortenaam)

praenomen (troonnaam)
Sheshonq I was de eerste farao van de 22ste dynastie. Waarschijnlijk regeerde hij van 945-924 v.Chr. Hij was een zoon van Libyco-Berberse immigranten (de Ma of Meshwesh), die zich in Herakleopolis Magna gevestigd hadden.

Met een expeditie naar Juda en Israël herstelde hij in zekere mate de internationale positie van Egypte, die sinds de dagen van Ramses III danig verzwakt was. Hij plaatste een stele in Megiddo (Israël). Daarnaast herstelde hij de betrekkingen met Byblos.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!